Kontakt

CHAmPIoN CLUB oz.

CHAmPIoN CLUB oz.

Adresa: Školská 2, 01841

Dubnica nad Váhom
IČO: 42373638

EMAIL: champion.clubsk@gmail.com

TEL. Čísla:

Oliver VAVRO 
Predseda
0949 799 990
Mirco DOLINAJ 
Podpredseda
0949 247 547
Dominik PRNO 
Dozorná rada
0907 552 921
Oliver Vavro Mirco Dolinaj Dominik Prno

Máš otázky? Pýtaj sa.