2 percentá

2 % pre CHAmPIoN CLUB

 

Formulár na stiahnutie

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

*Ak sa PDF otvorí v adobe reader, dajú sa v ňom dopĺňať aj údaje o daňovníkovi. 2 % pre championclub 2019

 

Údaje o nás

IČO: 42373638
Právna forma: Občianske združenie
Názov: CHAmPIoN CLUB
Adresa: Školská 2, 018 41 Dubnica nad Váhom 

 

Ako podať daňové priznanie ako zamestnanec

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa do 31.marca 2019 o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Ak termín nestihnete, skúste dodatočne poprosiť zamestnávateľa o vystavenie potvrdenia. Nemali by s tým mať problém aj neskôr. 

2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Dopíšte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

- 2% z dane, ak ste neboli dobrovoľníkom v roku 2018
- 3% z dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k vyhláseniu.

Suma však musí byť minimálne vo výške 3 €. Informácie o výške zaplatenej dane a dátume jej zaplatenia nájdete v Potvrdení o zaplatení dane, ktoré vám dal zamestnávateľ.

3. Najneskôr do 30. apríla 2019 doručte poštou alebo osobne vyplnené formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska. 

ĎAKUJEME

2 percentá pre CHAmPIoN CLUB - ďakujeme

... Spoločne za dobrú vec